top of page

TRENINGSPAKKE HOVEDLØPET

Fredrikstad Skiklubb tilbyr 4 o-tekniske økter for løpere som vil forbedrede seg til Hovedløpet 2024. Tre av øktene er skogsøkter lagt i kystnært terreng, mens den siste er en sprintøkt i Fredrikstad sentrum. For skogsøktene er det alternativer for både A-nivå og C-nivå, og det henger røde og hvite merkebånd på postene.

 

Øktene er tilgjengelig fra mandag 25. mars og vil henge ute helt frem til Hovedløpet.

 

Treningene er åpne for alle o-løpere som ønsker å trene i Fredrikstad-området (også de som ikke skal løpe Hovedløpet).

 

For løpere som ikke betaler kartavgift til Fredrikstad Skiklubb ber vi om følgende betaling:
NOK 40 per kart, eller NOK 100 per treningspakke (alle 4 kart) per person til Vipps-nummer: 124129.

 

Om du oppdager at noen av postmarkeringene har forsvunnet, eller har andre spørsmål angående øktene, ta kontakt med Herman på e-post: martinsenhr@gmail.com.

 

God tur i skogen!

1. Sløyfer Kråkerøy Nord

Økta går i et detaljrikt terreng med mye skrenter, steiner og små høydeformasjoner. Hovedsakelig fin furuskog og mye berg i dagen. A-løypa består av 4 sløyfer med start og mål på samme sted, mens C-løypa består av en sammenhengende runde.

Kart

Kråkerøy Nord (2023) - 1:7500

 

Løyper

A-nivå: 4 sløyfer på 1,0-1,3 km (Totalt 4,8 km)

C-nivå: 2,5 km

 

Start

Cirka 700 m fra parkering til start. Felles start og mål for alle sløyfene.

 

PDF til utskrift | Parkering | Livelox

image.png

2. Mellomdistanse Femdalsund

Mellomdistanse i et av Fredrikstads mest krevende og detaljrike områder. Typisk kystterreng med furuskog, berg i dagen og en del steinbrudd. Løypene har mellomdistansekarakter med varierende strekklengde og mye retningsforandring. Det har kommet noe ny hogst i nærheten av parkeringen, denne er markert med H på kartet.

 

Kart

Femdalsund (2016) - 1:7500

 

Løyper

A-lang: 4,6 km

A-kort: 3,6 km

C-nivå: 2,5 km

 

Start

Cirka 500 m fra parkering til start.

 

PDF til utskrift | Parkering | Livelox

image.png

3. O-intervaller Torsnes

O-intervaller i et relativt lettløpt kystterreng med fin skog og en del berg i dagen. Enkelte områder er ganske flate og diffuse, og krever at man bruker kompasset godt. A-løypene består av korte og intensive intervalldrag på cirka 700 m hver, mens C-løypa består av en sammenhengende løype.

 

 

Kart

Torsnes syd (2022) - 1:10000

 

Løyper

A-lang: 4,8 km (6 drag)

A-kort: 3,3 km (4 drag)

C-nivå: 2,3 km

 

Start

Cirka 1 km fra parkering til start.

 

PDF til utskrift | Parkering | Livelox

image.png

4. Sprint Fredrikstad

Sprintløype nord-vest for Fredrikstad sentrum. Samme løypelegger som under Hovedløpet sprint. Ingen postmarkering

 

 

Kart

Utsnitt av Fredrikstad sentrum - Kråkerøy nord (2020), revidert og oppdatert jevnlig - 1:4000. I et område er det tegnet mer privat enn det vil oppleves, grunnet synfaring i løpet av byggeperiode. Følg likevel kartnormen.

 

Løyper

A-nivå: 3,4 km (korteste veivalg)

 

Start/parkering

Parkering foreslås på Evjekaia eller i St. Hansfjellet parkeringshus. Start like utenfor parkeringshusets søndre inn-/utkjørsel.

 

PDF til utskrift | Livelox

image.png
bottom of page