top of page

Program dag for dag

Torsdag 1. august

 • Ankomst avtales med arrangør

 • 09:00 Funksjonærmøte 1

 • 12:00 Arrangørkontor åpner

 • 16:00 CUT ankommer

 • 17:00 Middag

 • 18:00 Funksjonærmøte 2

 • 23:00 Rolig på rom

Søndag 4. august

 • 07:30-09:00 Frokost

 • 09:00 Transport med buss til karantene / start i Gamlebyen

 • 11:00 Første start HL Sprint

 • 14:00 Premieseremoni

 • 14:30 Kongstenbadet

 • 16:30 og 17.30 Retur fra Gamlebyen med buss, i treningsgruppene

 • 17:00-19:00 Middagsbuffet

 • 19:00 Lagledermøte. Tema: O-landsleir, aktivitetsdag og evaluering av dagen

 • 20:00 Kretsvise møter i møterom. Tema: Info til utøverne

 • 21-22 Kveldsmat

 • 23:30 Rolig på rom

Onsdag 7. august

 • 07:30-09:00 Frokost

 • 07:30-09:30 Pakking og rydding av klasserom

 • 10:00 Start Kretsstafett

 • 11:30 Premieseremoni.
  Seks beste lag per klasse og tre beste kostymer uavhengig av klasse

 • 12:30 Utdeling av lunsjmat til busstur på skolen og vel hjem

 • Det vil være mulig å dusje på skolen før hjemreise

Fredag 2. august

 • 07:30-09:00 Frokost

 • 09:30-17:30 Model Events

 • 09:30-17:30 Skolen klar for
  ankomst

 • 17:00-20:00 Middag

 • 19:00 Lagledermøte. Tema: HL Sprint og praktisk info

 • 20:00 Møte CUT

 • 21:00 Kretsvise møter i klasserom. Tema: Info til utøverne

 • 21:00-22:00 Kveldsmat

 • 23:00 Rolig på rom

Mandag 5. august

 • 07:30-09:30 Frokost

 • 09:30-15:00 Aktivitetsdag

 • 16:00-17:00 Brødmat

 • 17:00-18:00 Lagledermøte. Tema treningsdag

 • 19:00-20:00 Tacoparty

 • 20:00-22:30 Premieutdeling og disco

 • 21:00-22:00
  Diskusjonsforum for ledere

 • 23:30 Rolig på rom

Lørdag 3. august

 • 07:30-09:00 Frokost

 • 09:00 Transport med buss til start HL på Kirkøy

 • 11:00 Første start HL Lang

 • 14:30-15:15 Premieutdeling alle klasser

 • 15:30-16:30 Retur fra Kirkøy med buss i tre puljer, i treningsgruppene

 • 17:00-19:00 Middag

 • 19:00 Lagledermøte. Tema: HL Sprint og evaluering av dagen

 • 20:00 Kretsvise møter i møterom. Tema: Info til utøverne

 • 21-22 Kveldsmat

 • 23:00 Rolig på rom

Tirsdag 6. august

 • 07:30-09:30 Frokost

 • 10:00- 15:00 Treningsdag

 • 16:00-20:00 Fritid og stafettforberedelse

 • 17:00-19:00 Middag

 • 19:00-20:00 Lagledermøte. Tema: PM kretsstafett, utrydding og annen info

 • 20:00-21:00 Kretsvise møter i klasserom

 • 21:00-22:00 Kveldsmat

 • 23:30 Rolig på rom

bottom of page