top of page
image.png

Treningspakke Hovedløpet

Fredrikstad Skiklubb tilbyr 4 o-tekniske økter for løpere som vil forbedrede seg til Hovedløpet 2024. Tre av øktene er skogsøkter lagt i kystnært terreng, mens den siste er en sprintøkt i Fredrikstad sentrum. For skogsøktene er det alternativer for både A-nivå og C-nivå, og det henger røde og hvite merkebånd på postene.


Øktene er tilgjengelig fra mandag 25. mars og vil henge ute helt frem til hovedløpet.

Treningene er åpne for alle o-løpere som ønsker å trene i Fredrikstad-området (også de som ikke skal løpe hovedløpet). For løpere som ikke har betalt kartavgift til Fredrikstad Skiklubb ber vi om at det vippses 40 kr per kart, eller 100 kr per treningspakke (alle 4 kart) per person til nr 124129.


Om du oppdager at noen av postmarkeringene har forsvunnet, eller har andre spørsmål angående øktene, så kan du ta kontakt med Herman på mail (martinsenhr@gmail.com).


God tur i skogen!1 - Sløyfer Kråkerøy Nord

Økta går i et detaljrikt terreng med mye skrenter, steiner og små høydeformasjoner. Hovedsakelig fin furuskog og mye berg i dagen. A-løypa består av 4 sløyfer med start og mål på samme sted, mens C-løypa består av en sammenhengende runde.

trening1Kart

Kråkerøy Nord (2023) - 1:7500


Løyper

A-nivå: 4 sløyfer på 1,0-1,3 km (Totalt 4,8 km)

C-nivå: 2,5 km


Start

Ca. 700 m fra parkering til start. Felles start og mål for alle sløyfene.

2 - Mellomdistanse Femdalsund

Mellomdistanse i et av Fredrikstads mest krevende og detaljrike områder. Typisk kystterreng med furuskog, berg i dagen og en del steinbrudd. Løypene har mellomdistansekarakter med varierende strekklengde og mye retningsforandring. Det har kommet noe ny hogst i nærheten av parkeringen, denne er markert med H på kartet.Kart

Femdalsund (2016) - 1:7500


Løyper

A-lang: 4,6 km

A-kort: 3,6 km

C-nivå: 2,5 km


Start

Ca. 500 m fra parkering til start.

3 - O-intervaller Torsnes

O-intervaller i et relativt lettløpt kystterreng med fin skog og en del berg i dagen. Enkelte områder er ganske flate og diffuse, og krever at man bruker kompasset godt. A-løypene består av korte og intensive intervalldrag på ca. 700 m hver, mens C-løypa består av en sammenhengende løype.Kart

Torsnes syd (2022) - 1:10000


Løyper

A-lang: 4,8 km (6 drag)

A-kort: 3,3 km (4 drag)

C-nivå: 2,3 km


Start

Ca. 1 km fra parkering til start.

4 - Sprint Fredrikstad

Sprintløype nord-vest for Fredrikstad sentrum. Samme løypelegger som under Hovedløpet sprint. Ingen postmarkering


Kart

Utsnitt av Fredrikstad sentrum - Kråkerøy nord (2020), revidert og oppdatert jevnlig - 1:4000. I et område er det tegnet mer privat enn det vil oppleves, grunnet synfaring i løpet av byggeperiode. Følg likevel kartnormen.


Løyper

A-nivå: 3,4 km (korteste veivalg)


Start/parkering

Parkering foreslås på Evjekaia eller i St.Hansfjellet parkeringshus. Start like utenfor parkeringshusets søndre inn-/utkjørsel.

152 visninger

Comments


bottom of page