top of page

Hovedløpet

Hovedløpskonkurransene er uoffisielt norgesmesterskap for landets 14–16 åringer. Lørdag løpes det langdistanse i skjærgårdsskogen på Hvalerøya Kirkøy. Søndag løpes det sprint i historiske omgivelser i området ved Gamlebyen i Fredrikstad.

Påmeldingsfrist Hovedløpet: 20. juni.

PM for Hovedløpet vil bli publisert i Eventor når arrangementet nærmer seg.

Fortrening

Fredag 2. august

Arrangøren legger til rette for at fredagen kan benyttes til sprinttrening i Fredrikstad sentrum og skogsorientering på Kråkerøy. Kretsene organiserer gjennomføring av fortreningene selv. 

Kart med løyper legges ut på hjemmesiden og kan printes før ankomst eller hentes i Fredrikstad sentrum (nærmere informasjon kommer).  

Vi anbefaler å gjennomføre øktene før ankomst til Hvaler barne- og ungdomsskole.  

 

For løpere som ankommer torsdag, kan arrangør være behjelpelig med å organisere transport, enten ved rutebusser eller transport til selvkost. 

Påmelding kommer i Eventor. Se for øvrig side om treningspakke for Hovedløpet. 

Hovedløpet langdistanse

Lørdag 3. august
Første starttid klokken 11:00

Sted

Arena blir i flotte omgivelser på Kirkøy. Nærmere informasjon kommer i PM for Hovedløpet langdistanse.

Klasser og løpstider

D-/H14: 30 min

D-/H15: 35 min

D-/H16: 40 min

D-/H14-16C: 30 min

Terrengbeskrivelse

Langdistansen går i et terreng hvor det aldri før har vært arrangert orienteringskonkurranser. Terrenget er relativt lite påvirket av folk med få stier og minimalt med hogst. Terrenget er variert med både halvåpne, lettløpte områder med glissen furuskog og områder med mer grov skog og røffere bunn. Middels kupering og stedvis veldig detalrikt.

 

Kartet er synfart og tegnet av Håvard Lucasen og utgis 2024. Målestokk 1:10000 og 5 m ekvidistanse. Løpskartet blir laserprintet på vannfast papir.

 

Ankomst og parkering

Det blir busstransport til og fra løpet både for utøvere og ledere. Parkering for kjørende med bil blir i nærheten av arena. 

 

Publikumsløype

Det tilbys en egen publikumsløype i samme terreng som Hovedløpet lang uten tidtaking. Det gis ikke tilbud om å løpe løypene fra Hovedløpet, og det oppfordres til å ikke løpe disse løypene.

Hovedløpet sprint

Søndag 4. august
Første starttid klokken 11:00

Sted

Arena blir i historiske omgivelser ved festningsbyen, Gamlebyen i Fredrikstad. Nærmere informasjon kommer i PM for Hovedløpet sprint.

Klasser og løpstider

D-/H14: 13-15 min

D-/H15: 13-15 min

D-/H16: 13-15 min

Terrengbeskrivelse

Sprinten går i et område hvor underlaget domineres av brostein, med innslag av plen, gress og grus. Bebyggelsen består hovedsakelig av gamle bygårder. Det er ikke tillatt med piggsko.

Kartet revideres av Gaute Steiwer i 2024. Målestokk 1:4000 og 2 m. ekvidistanse. Løpskartet blir laserprintet på vannfast papir.

 

Ankomst og parkering

Det blir busstransport til og fra løpet både for utøvere og ledere. Parkering for kjørende med bil blir på eget ansvar på offentlige parkeringsplasser i Fredrikstad. All parkering skal gjøres utenfor Gamlebyen i Fredrikstad. Husk å betale P-avgift.

Løpsinformasjon

Stempling og tidtakersystem

Det benyttes emiTag til tidtakning på alle distanser. På sprint og kretsstafetten benyttes emiTag også til kvittering. På langdistansen benyttes Emit løperbrikke som kvittering og emiTag til tidtakning.

 

Alle emiTag-brikker som har serienummer lavere enn 4 103 640 skal byttes inn før sommersesongen 2024.

Det vil være mulig å låne emiTag-brikker og/eller Emit løpsbrikke for de som ikke har til løpene. Dette gjøres ved å ikke legge inn nummer på emiTag og/eller Emit løpsbrikke ved påmelding i Eventor. Leie av emiTag-brikker og Emit løpsbrikke vil belastes med NOK 50 for hver tag eller brikke på hvert av løpene.

Gamle kart

Informasjon om gamle kart over løpsområdene vil publiserers på hjemmesiden til Hovedløpet & O-landsleir. 

GPS

Ingen GPS deles ut fra arrangør.

 

Resultatservice

Lenke til online resultater publiseres under hvert løp på Eventor slik at det kan følges med fra både arena og hjemme. 

 

Sperret terreng

Vi ber løpere og ledere gjøre seg kjent med sperret løpsterreng og retningslinjene for dette.

Premiering

I henhold til Norges orienteringsforbunds retningslinjer for Hovedløp og O-landsleiren.  Det utdeles medalje til de tre beste i hver klasse på Hovedløpet langdistanse og Hovedløpet sprint.

 

Det er ⅓-premiering i Hovedløpet langdistanse og Hovedløpet sprint, dette gjelder også C-klasser. Premierte løpere i A-klassene mottar også diplom.

 

Det utdeles premie til de seks beste lag på kretsstafetten og de tre beste kostymene. Det utdeles premier på aktivitetsdagen.

bottom of page